Lisas Massage och Friskvård, Skärblacka
HemBehandlingFriskvård för FöretagOm FöretagetTips och råd
Smärtkunskap

Vissa anspänningar släpper inte vid enbart massage!

Inre anspänningar kan ha ett samband mellan känslor, sjukdomar, upplevelser, gamla minnen som då påverkar nervsystemet. Men vilket?

CNS- centrala nervsystemet- från hjärna till ryggmärg. Det som sköter rätt signal i rätt muskel i rätt rörelse från djupa signalsystemet. Går via 12 par cranialnerver, samt 31 par spinalnerver.

PNS- Perifiera nervsystemet- Ligger utanför ryggmärg och hjärna, men sköter motoriken i kroppen med muskler leder och skelett. Den består av alla nervceller, nervfibrer och gliaceller utanför CNS.

Den del av PNS som sköter den motoriska delen och skelettdelen kallas det somatiska nervsystemet.

Den del som styr glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och körtlar kallas för autonoma nervsystemet.

Vi har normalt ingen viljemässig kontroll över glatta muskelceller, hjärtmuskelceller och körtelceller. Dessa celler styrs i hög grad med hjälp av reflexer. Reflexerna kallas därför för autonoma reflexer.

När allt fungerar så blir det rätt signal i rätt muskel i rätt rörelse. När något ligger fel eller är skadat så blir det fel signal i fel muskel i fel rörelse, och måste då tillrättaläggas för att problemet inte ska fortgå till kronisk smärta.

Sen ställer man frågan:

Vilken typ av smärta är det?

Skärande- snedställning av led eller inklämning av nerv.

Brinnande- början till inflammation.

Huggande- kraftigare snedställning av led eller korsband.

Krampartad - ihopdragna muskelfibrer som inte ger sig. Kommer även efter långvarig molande värk.

Molande- lite ont hela tiden.

Tips och råd
  Smärtkunskap
  Ryggmärgen
Visste du att...

Den del av perifiera nervsystemet som sköter den motoriska delen och skelettdelen kallas det somatiska nervsystemet.
Lisas Massage & Friskvård

Sågvägen 23
617 34 Skärblacka
Tel: 011-576 75
Mobil: 0703-63 04 80
Hitta hit Hitta hit
Innehar obligatorisk patient-
och ansvarsförsäkring.
Vänd dig med förtroende till oss.


© Lisas Massage och Friskvård 2012Om webbplatsenSkapad av: Kvarsell IT